УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Київській області

» Прес-центр » новини » Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка на ділянці км 467+250 – км 469+250, Київська область

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м.Київ,вул. Народного ополчення, 11А, тел. (044) 249-86-95, е-mail: kievoad@ukr.net).

2. Місце розташування майданчика капітального ремонту: Кагарлицький район Київської області, ділянка км 467+250 – км 469+250 автомобільної дороги Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Ділянка дороги проходить через населений пункт – с. Великі Прицьки.

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Планована діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги.

Екологічний клас об’єкту – третій, згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012. Об’єкти третього екологічного класу не відносяться до видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Планова діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно ст. 3. ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

Технічні і технологічні дані. Проект передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги ІІІ категорії протяжністю 2,0 км та приведення її параметрів до нормативних вимог:

 • тип дорожнього одягу – капітальний;
 • покриття – щебенево-мастиковий асфальтобетон;
 • кількість смуг руху – 2 шт.; ширина смуги руху – 2х3,50 м;
 • ширина проїзної частини – 7,0 м;
 • ширина узбіччя – 2х2,50 м;
 • найменший радіус кривих у плані – 80 м;
 • розрахункова швидкість руху – 60 км/год;
 • розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН;
 • клас навантаження – А2.

Інтенсивність руху в транспортних одиницях – 1490 авт./добу (2020 рік), 2350 авт./добу (2040 рік).

Зокрема проєктними рішеннями передбачено:

 • ремонт мосту (11,30-11,45 м);
 • ремонт 2-х очисних споруд;
 • ремонт 6 автопавільйонів.

Проєктні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво». Перелік робіт в складі капітального ремонту відповідно до розділу 5 ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт».

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка на визначеній ділянці сприятиме:

- зменшенню забруднення довкілля;

- поліпшенню транспортної інфраструктури України;

-  збільшенню пропускної здатності для забезпечення місцевих і транзитних пасажиро- та вантажоперевезень;

- підвищенню рівнів екологічної безпеки шляхом забезпечення експлуатаційних якостей автомобільної дороги сучасного рівня та оптимальної швидкості  дорожнього руху;

- підвищенню швидкості, безпеки та комфортабельності дорожнього руху.

5. Потреба в ресурсах при капітальному ремонті та експлуатації:

 • земельних: у постійне користування – в межах існуючої смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо;
 • сировинних: потреба в будівельних матеріалах буде визначена на стадії проектування;
 • енергетичних: передбачено використовувати джерела місцевих РЕС;
 • водних: передбачено використовувати привізну воду із джерел місцевих водоймищ;
 • трудових: будівельні роботи виконуватимуться спеціалізованими організаціями, переможцями відкритого тендеру на проведення робіт.

            6. Транспортне забезпечення (при капітальному ремонті та експлуатації): доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих та тимчасових дорогах.

            7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)".

            8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

9. Можливі впливи планованої діяльності (при капітальному ремонті та експлуатації) на навколишнє середовище:

 • геологічне середовище: не передбачається;
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів; пилоутворення та шумове навантаження;
 • водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при капітальному ремонті); забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки (при експлуатації);
 • ґрунт: тимчасове відчуження земель в межах проектної смуги відведення автомобільної дороги, забруднення відходами будівництва (при капітальному ремонті), забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, забруднення сміттям, хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів, опосередковані впливи при забрудненні атмосферного повітря, вібрація (при експлуатації);
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в смузі відведення автомобільної дороги (при капітальному ремонті), опосередковані впливи при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (при капітальному ремонті); позитивні впливи – створення нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху (при експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами капітального ремонту; позитивні впливи – забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури області.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • будівельне сміття, побутові відходи, деревина тощо – утилізація або вивезення на полігони (звалища) твердих промислових та побутових відходів;
 • відходи металу – переробка або повторне використання.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

Будуть розроблені проектні рішення щодо захисту:

– атмосферного повітря – від забруднення при експлуатації та проведенні робіт з капітального ремонту ділянки автомобільної дороги.

– земельних ресурсів – збереження знятого рослинного ґрунту, рекультивація порушених ділянок;

- водного середовища – забезпечення належного водовідведення та очищення забруднених стічних вод;

– рослинного і тваринного світу – відновлення рослинного покриву;

– населених пунктів – зменшення викидів шкідливих речовин, пилу та шуму.

12. Участь громадськості: З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою:

Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 11А; тел.: (044) 249-86-95, факс: (044) 200-04-70, е-mail: kievoad@ukr.net).